Od roku 2007 poskytujeme komplexní služby při získávání dotací na Vaše rozvojové záměry.

V rámci našich služeb nabízíme : 

  • Dotační poradenství zahrnující služby od vyhledání vhodného dotačního titulu pro Váš záměr, přes  zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh až po kompletaci a předložení žádosti příslušnému poskytovateli dotace.
  • Řízení projektů, na které již dotace byla přidělena a vstupují do realizační fáze
  • Poradenství v oblasti veřejných zakázek dle zákona č.137/2006 Sb. a v souladu s podmínkami jednotlivých dotačních programů.

Svým klientům nabízíme kvalitní a ucelené služby, přičemž naší nejcennější devizou jsou mnohaleté zkušenosti v oblasti získávání dotací.

Našimi klienty jsou města a obce ČR, podnikatelé, církevní právnické osoby i neziskové organizace.