Dotační poradenství

Spektrum dotačních titulů, které skýtají možnost získání dotace  je skutečně široké a laik jen těžko dokáže na první pohled odhalit možná úskalí, na kterých může i sebelepší záměr ztroskotat. Proto naše služby obvykle začínají bezplatnou konzultací Vašeho záměru, po které následuje vyhledání vhodného dotačního programu pro Váš rozvojový záměr a seznámení s podmínkami, za kterých je možné dotaci získat. Následuje spolupráce na vlastním zpracování žádosti o dotaci a povinných příloh, jejichž zajištění je mnohdy stejně náročné, jako sepsání vlastní žádosti. Ve finále pak zajistíme kompletaci všech součástí žádosti o dotaci a její předložení na místo a v čase stanoveném příslušným poskytovatelem dotace.

Pokud jde o spektrum a zaměření dotačních programů, nabízíme služby v oblasti všech stávajících dotačních titulů, dostupných na území ČR (tématické a regionální operační programy, národní dotační programy, programy přeshraniční spolupráce, Norské a EHP fondy…….). Zároveň v současné době studujeme návrhy budoucích operačních programů a svědomitě se tak připravujeme na následující programové období 2014-2020.