Novinky

Příprava strategických dokumentů ČR pro čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU pro příští programovací období 2014-2020 vrcholí. V současné době jsou operační programy předmětem vyjednávání s Evropskou komisí. Předpokládané první výzvy se uskuteční pravděpodobně v prvním pololetí  roku 2015.

Pro období 2014-2020 připravuje Česká republika značné množství dotačních programů, ve kterých bude mít ČR z Evropských strukturálních a investičních fondů k dispozici ca. 22 mld. €. Výsledná částka bude ještě upřesněna.

Bude se jednat o  následující programy: