Poradenství v oblasti veřejných zakázek

Téma zadávacích řízení  a veřejných zakázek v je rámci projektů financovaných prostřednictvím dotací  zahrnuto zpravidla již v samotné přípravě žádosti o dotaci, kde musí být správně zvolen a popsán postup při výběru dodavatelů služeb, dodávek, či stavebních prací.

Příjemci dotací se následně při realizaci projektu  musí řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, nebo  dalšími specifickými pravidly pro zadávání veřejných zakázek v rámci konkrétního dotačního titulu.

Naše společnost nabízí: 

  • zpracování a uveřejnění , či odeslání  výzvy k předkládání nabídek či oznámení o zakázce,
  • zpracování textové části zadávací dokumentace
  • kompletaci a předání  zadávací dokumentace uchazečům o zakázku
  • organizaci průběhu a evidence odevzdávání  nabídek v zadávacím řízení
  • účast a odbornou spolupráci při otevírání obálek s nabídkami včetně vypracování příslušné dokumentace a protokolu o otevírání obálek
  • účast a odbornou spolupráci při hodnocení  nabídek včetně vypracování příslušné dokumentace, protokolů a  zpráv o hodnocení nabídek,
  • zpracování oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení o vyloučení uchazeče,
  • zpracování a uveřejnění oznámení o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem,
  • zajištění řádného průběhu a ukončení veřejné zakázky.