Reference

Zpracování žádosti

Projekt Žadatel Zdroj dotace

Celkové náklady

Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Milan Král s.r.o Milan Král s.r.o OP RLZ

1 300 000,00 Kč

Komplexní úpravy památkově chráněného areálu v Kostelním Vydří ČMGD Řádu karmelitánů PRV ČR

7 418 879,00 Kč

Rozvoj spolupráce české a bavorské provincie Řádu karmelitánů ČMGD Řádu karmelitánů OP Cíl3 CZ-BY

11 145 000,00 Kč

Modernizace rekreačního a stravovacího zařízení Jestřábí Autocentrum RK CB s.r.o. PRV ČR

10 000 000,00 Kč

Obnova sídelní zeleně a krajinných prvků v obci Litvínovice obec Litvínovice OP ŽP

1 500 000,00 Kč

Obnova sídelní zeleně v městysi Strunkovice nad Blanicí městys Strunkovice nad Blanicí OP ŽP

1 300 000,00 Kč

Velehrad- centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy ŘKF Velehrad IOP

345 836 000,00 Kč

„Posílení rekreační funkce lesa ČMGD Řádu karmelitánů“ ČMGD Řádu karmelitánů PRV ČR

2 100 000,00 Kč

Stavební úpravy a nové využití bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba ve Velešíně měso Velešín ROP JZ

28 508 670,00 Kč

Revitalizace sportovně rekreacního areálu jako centra volnocasových aktivit ve Strunkovicích městys Strunkovice nad Blanicí ROP JZ

4 101 046,00 Kč

Sportcentrum Velešín- vybudování zázemí pro rozvoj CR TENIS VELEŠÍN, o.s. ROP JZ

8 548 059,00 Kč

Výstavba wellness provozu v Jestřábí Autocentrum RK CB s.r.o. ROP JZ

2 996 982,00 Kč

Obnova venkovních fasád komplexu budov Kláštera karmelitánů a kostela Panny Marie Karmelské ČMGD Řádu karmelitánů PRV ČR

6 179 312,00 Kč

Bistro Vitality – sociální podnik jako nová příležitost v Jihočeském kraji II Ing. Andrea Nádravská OP LZZ

5 000 000,00 Kč

Dotační management

„Operativní systém dlouhodobého monitoringu těles vodohospodářské soustavy Jihočeského kraje s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní povodně“ Jihočeský kraj EHP/Norsko

8 547 000,00 Kč

Velehrad-Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání-I. etapa ŘKF Velehrad OP Cíl3 SK-CZ

19 638 216,00 Kč

Velehrad-Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání-II. etapa ŘKF Velehrad OP Cíl3 SK-CZ

12 783 654,00 Kč

Turistické centrum služeb Cyklorelax, Dolní Vltavice EDIKT a.s. MMR- PCR

4 978 713,00 Kč

Rekonstrukce hotelu Relax, Dolní Vltavice, Lipno EDIKT a.s. ROP JZ

61 586 180,00 Kč