O nás

Společnost  A.P.C. Agentura Partners Consulting s.r.o. se od r . 2007 orientuje na poradenství v oblasti dotací a veřejných zakázek a to  jako logické vyústění předchozího několikaletého působení zakladatelů společnosti v oblasti dotační problematiky. Know how společnosti je tak založeno jak na zkušenostech nabytých v rámci působení ve veřejné správě na straně kontroly a hodnocení projektů, tak na zkušenostech nabytých v oblasti přípravy a řízení vlastních projektů a projektů úspěšných žadatelů o dotace.

Veškeré služby související  s přípravou žádostí o dotace,  poradenstvím v oblasti zadávání veřejných zakázek i služby zahrnující komplexní řízení podpořených projektů jsou tak klientům společnosti nabízeny na základě osobních praktických  zkušeností s evropskými fondy, nikoli jen na základě  teorie získané  pouze studiem evropské problematiky.