Řízení projektů

Úvahy  o zajištění řízení projektu, nebo také o  tzv. “Dotačním  managementu” přicházejí obvykle na řadu ve finále  oslav úspěšného předložení žádosti o dotaci a získání vyrozumění o poskytnutí dotace.

Drtivá většina dotací  je však reálně žadatelům vyplacena zpětně, tzn. až po úspěšně zvládnuté realizaci a správném vyúčtování  projektu, které musí být provedeno v souladu s podmínkami a pravidly daného dotačního programu.

Naše služby v oblasti řízení projektů zahrnují 

  • pravidelnou komunikaci s příjemcem dotace a účastníky projektu v rámci tzv. projektového týmu
  • evidenci a vykazování změn při realizaci projektu,  jejich konzultaci s poskytovatelem dotace a předkládání dokumentace  změn ke schválení
  • preventivní opatření proti  realizaci chybných kroků, které představují porušení podmínek dotace a mohou vést ke krácení, či úplnému odnětí dotace
  • zpracování pravidelných monitorovacích zpráv a reportů dle pravidel daného dotačního programu
  • zpracování závěrečného vyhodnocení projektu, zpracování žádosti o platbu
  • zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu